hq@cpgis.org
Home    Award    Content
CPGIS Award   

Title 2021 Service Excellence Award
AwardType Service Awar
Date 2021-11-25  

2021 CPGIS Service Excellence Award:

The Editorial Team of Annals of GIS (Drs. A-Xing Zhu, Hui Lin, Guinian Lü, Min Chen, Song Gao, Yijing Li, Desheng Liu, Xun Shi, Mingguang Wu, and Lu Tan) 

AwardYear: 2021
©Copyright by CPGIS.